Follow

Publisering av håndbøker

Publiserings delen av håndboks modulen er der du har oversikt over alle dine håndbøker. Det er også den første siden du kommer til når du åpner modulen.

 

Det er to forskjellige visninger som du kan bytte mellom. "Prosessvisning" og "Listevisning".

 

 

blobid0.png

 

Prosessvisning

Her kan du enkelt se status på alle dine håndbøker.

Det er delt inn i kategoriene: "Ikke startet", "I arbeid" og "Ferdig".

"Ikke startet" - en ny håndbok er publisert til deg - eller en ny versjon av en eksisterende håndbok er laget.

"I arbeid" - håndboken flyttes automatisk hit når du begynner å jobbe med den. Ny håndbok eller ny versjon av en håndbok.

"Ferdig" - Håndboken er publisert. Det er innholdet i denne som de ansatte kan lese.

 

Liste visning

Her vil noe mer informasjon være tilgjengelig. Versjonsnummer, status på publikasjonen og sist oppdatert vil bla ligge her. Det er mulig å filtrere basert på status på de håndbøkene som ligger i visningen. 

 

blobid2.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.